Rent & snyggt.

Helt enkelt.

Välja A&K städning när du vill få det extra rent och snyggt hemma. Alltid till ett riktigt bra pris, med kvalitetsgaranti.


Eller ring direkt: 0729174855

shutterstock_114468154

 A&K städning

Städföretag i Sundsvall

Vi på A&K städning har kunskap och erfarenheten att ta hand om olika former av städning. Vi skräddarsyr lösningar utifrån vad det är för städning just du har behov av. Hos oss på A&K städning hittar du alla tjänster inom städning. 


Boka Din städning i dag   

0729174855   

info@akstadning.se

50% avdrag direkt på fakturan

När du köper hushållsnära tjänster av A&K städning får du alltid 50% skattereduktion på hela arbetskostnaden. Du behöver inte göra något själv, vi gör avdraget på fakturan.

    MILJÖ


Att arbeta effektivt för en hållbar miljö är viktigt för oss och våra kunder och vi jobbar ständigt för att minska vår påverkan på miljön. Här nedan följer några av de åtgärder vi tagit:

  • Vi använder själva och rekommenderar alla våra kunder att köpa miljövänliga städmaterial
  • Vi ger våra kunder råd och tips på miljövänliga produkter
  • Vi städar med mikrofibertrasor för att minimera användandet av kemikalier
  • Vi internutbildar vår personal att städa miljövänligt och att använda miljövänliga produkter
  • Vi strävar efter att köpa in miljövänliga bilar
  • Vi städar så långt det går med Svanenmärkta produkter, alternativt med Bra miljöval eller Grummes
  • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla våra medarbetare och strävar efter att hela tiden förbättra oss i hållbarhetsarbetet

Följ oss!

samarbete partners

Copyright @ All Rights Reserved